Domoticz toonWater watermeter Instellen

Volg deze handleiding om Domoticz in te stellen


Volg eerst de wifi instellen om de module in te stellen op een statisch ip adres. Maak ook backups voordat je gaat wijzigen.

Ga naar instellingen in Domoticz (Settings)

Klik op het tablad systeem (system)

Ga naar het onderdeel Lokale netwerken (local networks) en geef je eigen netwerk daar in (eerste 3 getallen van je netwerk en de laatste een sterretje zoals onder. Sluit af met bewaar instellingen (apply changes)

Ga naar de hardware pagina en maak twee sensoren aan door te klikken op Maak virtuele sensoren (Create virtual sensors)

De eerste sensor is voor de flow en type waterflow (waterflow)

De tweede is voor de teller en type teller (counter)

Ga naar het tabblad apparaten (Devices)

De nieuwe apparaten hebben het hoogste nummer. Onthoud de Idx nummers voor de flow en voor de teller (hier 229 en 228)

De nieuwe tegels staan op het tabblad Overige (Ultilities)

De teller staat op kWh en dat is nog niet goed. Klik op de tegel op Aanpassen (Edit) en stel de tegel als volgt in

Ga naar de webpagina van de module (zie andere handleiding en klik op module

Zet een vinkje bij gebruik Domoticz

Laat naam en wachtwoord leeg en vul de gegevens van Domoticz in (adres en poort) en de twee Idx van de nieuwe sensoren en druk op opslaan.

Zet een kraan open. De eerste dag zal het dagverbruik gelijk zijn aan de tellerstand. Vanaf morgen wordt de dagwaarde correct weergegeven.


Extra’s : breukdetectie, lekdetectie en gebeurtenissen (vanaf versie 1.4.5)

Maak twee extra virtuele switches aan, zie boven. Noem deze Breukdetectie en Lekdetectie en zoek de IDX en op.

Maak een extra virtuele sensor aan maar met type TEXT. Noem deze Gebeurtenis. Zoek de IDX op.

Zet een vinkje bij breukdetectie en bij lekdetectie en vul de IDX en in.