Home Assistant toonWater watermeter Instellen

Volg deze handleiding om Home Assistant in te stellen. Zie ook hier voor een uitgebreider dashboard.

Volg eerst de wifi instellen om de module in te stellen op een statisch ip adres. Maak ook backups voordat je gaat wijzigen.

In de configuration.yaml van Home Assistent zijn de sensoren aan te maken door de volgende code in te plakken. Let daarbij op dat geen tabs worden gebruikt en de inspringingen gelijk zijn. Vervang ook het ipadres (in dit voorbeeld 192.168.10.137) door het ip adres van de toonWater module.

sensor:
 - platform: rest 
  name: watermeter 
  json_attributes: 
   - waterflow 
   - waterquantity 
  resource: http://192.168.10.137/water.html

template:
 - sensor: 
   name: "Watermeter Flow" 
   state: '{{states.sensor.watermeter.attributes["waterflow"] }}' 
   state_class: "measurement" 
   unit_of_measurement: "l/m" 
   icon: "mdi:water-pump" 
 - sensor: 
   name: "Watermeter Quantity" 
   state: '{{states.sensor.watermeter.attributes["waterquantity"] }}' 
   state_class: "measurement" 
   unit_of_measurement: "l" 
   icon: "mdi:water"
 - sensor:
   name: watermeter_toonwater
   unique_id: watermeter_toonwater
   device_class: water
   unit_of_measurement: "m³"
   state: >- 
     {{states.sensor.watermeter.attributes["waterquantity"] |float /1000}}
   state_class: total_increasing

utility_meter:
 hourly_water:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: hourly
  name: Hourly Water
 daily_water:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: daily
  name: Daily Water
 monthly_water:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: monthly
  name: Monthly Water