Home Assistant toonGas gasmeter Instellen

Volg deze handleiding om Home Assistant in te stellen. Zie ook hier voor een uitgebreider dashboard.

Volg eerst de wifi instellen om de module in te stellen op een statisch ip adres. Maak ook backups voordat je gaat wijzigen.

In de configuration.yaml van Home Assistent zijn de sensoren aan te maken door de volgende code in te plakken. Let daarbij op dat geen tabs worden gebruikt en de inspringingen gelijk zijn. Vervang ook het ipadres (in dit voorbeeld 192.168.10.65) door het ip adres van de toonWater module.

Let op: Mocht je bijvoorbeeld al een sectie sensor hebben, plak dan vanaf – platform onder de bestaande sectie sensor.

sensor: 
 - platform: rest 
  name: gasmeter 
  json_attributes: 
   - gasflow 
   - gasquantity 
  resource: http://192.168.10.65/gas.html

template:
 - sensor: 
   name: "Gasmeter Stroming" 
   state: '{{states.sensor.gasmeter.attributes["gasflow"] }}' 
   state_class: "measurement" 
   unit_of_measurement: "l/m" 
   icon: "mdi:fire" 
 - sensor: 
   name: "Gasmeter Tellerstand" 
   state: '{{states.sensor.gasmeter.attributes["gasquantity"] }}' 
   state_class: "measurement" 
   unit_of_measurement: "l" 
   icon: "mdi:counter"
 - sensor:
   name: "gasverbruik"
   unit_of_measurement: "m³"
   state_class: total_increasing
   device_class: gas
    state: >-
     {{states.sensor.gasmeter.attributes["gasquantity"] | float /1000}}
   unique_id: "0e564a2b1013f7e3a77f74038077128n"

utility_meter:
 hourly_water:
  source: sensor.gasmeter_quantity
  cycle: hourly
  name: Gasverbruik dit uur
 daily_water:
  source: sensor.gasmeter_quantity
  cycle: daily
  name: Gasverbruik vandaag
 monthly_water:
  source: sensor.gasmeter_quantity
  cycle: monthly
  name: Gasverbruik deze maand

Dan configuratie controleren en opnieuw opstarten

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2.png
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3.png

Klik op “Configureer UI”. Daarna kan men de Entiteiten (kaarten) toevoegen. Klik op kaart toevoegen en daarna op “per entiteit”. Zoek op de term “gas”.

Nu zijn de waarden te kiezen om toe te voegen aan de Lovelace interface.