Home Assistant toonGas gasmeter Instellen (gevorderd)

Volg deze handleiding om Home Assistant in te stellen (uitgebreid)

Volg eerst de wifi instellen om de module in te stellen op een statisch ip adres. Maak ook backups voordat je gaat wijzigen.

Het aanmaken van de helpers om de literprijs, vastrecht en belasting op te kunnen geven. Ga via Instellingen naar het menu Helpers. Maak 3 helpers aan van het type “Numeriek”:

 1. Gasprijs per m3 met als Entiteits-ID input_number.gasprijs_per_m3
 2. Belasting op gas met als Entiteits_ID  input_number.belasting_op_gas
 3. Vastrecht gas met als Entiteits_ID input_number.vastrecht_gas

Ga binnen Home Assistant naar Instellingen -> Automatiseringen & Scènes. Selecteer vervolgens Helpers.

Dan met de file Editor de map gasmeter aanmaken (als je al met packages werkt dan sla je deze stap over en zet je het nieuwe bestand in je bestaande packages map).

En daar het bestand toongas.yaml in plaatsen. Download het bestand hieronder en noem het bestand toongas.yaml. In dit bestand op regel 91 het juist IP adres invoeren.

Na het opslaan een map terug en het bestand configuration.yaml aanpassen. Onder homeassistant: regel toevoegen in configuration.yaml

packages: !include_dir_namedgasmeter (let op de inspringing)

# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:

automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml

homeassistant:
  packages: !include_dir_named gasmeter

Dan configuratie controleren en opnieuw opstarten

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2.png
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3.png

Klik op “Configureer UI”. Daarna kan men de Entiteiten (kaarten) toevoegen. Klik op kaart toevoegen en daarna op “per entiteit”.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 4-1.png
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 5.png

Selecteer onderstaande set om de gasverbruiken van de huidige periode te kiezen. Klik daarna op “Voeg toe aan de lovelace gebruikersinterface”

type: entities
entities:
 - entity: sensor.gasprijs_per_maand
  icon: mdi:currency-eur
 - entity: sensor.gasprijs_per_week
  icon: mdi:currency-eur
 - entity: sensor.gasprijs_per_jaar
  icon: mdi:currency-eur
 - entity: sensor.gasprijs_per_kwartaal
  icon: mdi:currency-eur
 - entity: sensor.gasprijs_per_dag
  icon: mdi:currency-eur
title: Kosten gasverbruik

type: entities
entities:
 - entity: sensor.gasverbruik_dit_kwartier
  icon: mdi:counter
 - entity: sensor.gasverbruik_dit_uur
  icon: mdi:counter
 - entity: sensor.gasverbruik_vandaag
  icon: mdi:counter
 - entity: sensor.gasverbruik_deze_week
  icon: mdi:counter
 - entity: sensor.gasverbruik_deze_maand
  icon: mdi:counter
 - entity: sensor.gasverbruik_dit_kwartaal
  icon: mdi:counter
 - entity: sensor.gasverbruik_dit_jaar
  icon: mdi:counter
title: Huidige standen

Selecteer onderstaande set om de gasverbruiken van de voorgaande perioden te kiezen. Klik daarna op “Voeg toe aan de lovelace gebruikersinterface”

type: entities
entities:
 - entity: sensor.gasverbruik_gisteren
  icon: mdi:water
 - entity: sensor.gasverbruik_vorige_week
  icon: mdi:water
 - entity: sensor.gasverbruik_vorige_maand
  icon: mdi:water
 - entity: sensor.gasverbruik_vorig_jaar
  icon: mdi:water
title: Gasverbruik historie

Selecteer onderstaande sets om de actuele flow en tellerstand te kiezen. Klik daarna op “Voeg toe aan de lovelace gebruikersinterface”

type: entities
entities:
 - sensor.gasmeter_versie
 - sensor.gasmeter_wifi
 - sensor.gasmeter_flow
 - sensor.gasmeter_quantity
title: Gas

Selecteer onderstaande set om de flow in naadwijzer weer te geven. Klik daarna op “Voeg toe aan de lovelace gebruikersinterface”

Klik na het toevoegen op “Bewerken”

Klik na het toevoegen op “Code-editor weergeven”

Zet dit onderstaande in de code en klik op “opslaan”

type: gauge
entity: sensor.gasverbruik_vandaag
min: 0
name: Gasverbruik vandaag
severity:
 green: 0
 yellow: 8000
 red: 22000
unit: l
max: 30000
needle: true
# gasmeter toongas
# UTILITYS gasMETER  
utility_meter:
 gasverbruik_dit_kwartier: 
  source: sensor.gasmeter_quantity
  cycle: quarter-hourly
 gasverbruik_dit_uur:
  source: sensor.gasmeter_quantity
  cycle: hourly
 gasverbruik_vandaag:
  source: sensor.gasmeter_quantity
  cycle: daily  
 gasverbruik_deze_week:
  source: sensor.gasmeter_quantity
  cycle: weekly
 gasverbruik_deze_maand:
  source: sensor.gasmeter_quantity
  cycle: monthly
 gasverbruik_dit_kwartaal:
  source: sensor.gasmeter_quantity
  cycle: quarterly
 gasverbruik_dit_jaar:
  source: sensor.gasmeter_quantity
  cycle: yearly
 

# gasmeter toongas 
sensor:
# CALCULATIE gasMETER
 - platform: template
  sensors:
   gasprijs_per_dag:
    friendly_name: "Kosten gasverbruik Vandaag"
    unit_of_measurement: "EUR"
    icon_template: "mdi:currency-eur"
    value_template: >-
     {% set a = states('sensor.gasverbruik_vandaag') | float %}
     {% set b = states('input_number.gasprijs_per_m3') | float /1000 %}
     {% set c = states('input_number.belasting_op_gas') | float /1000 %}
     {% set d = states('input_number.vastrecht_gas') | float / 365 %}
     {{ (((a * b) + a * c) + d) | round(2) }} 
   gasprijs_per_week:
    friendly_name: "Kosten gasverbruik Deze Week"
    unit_of_measurement: "EUR"
    icon_template: "mdi:currency-eur"
    value_template: >-
     {% set a = states('sensor.gasverbruik_vandaag') | float %}
     {% set b = states('input_number.gasprijs_per_m3') | float /1000 %}
     {% set c = states('input_number.belasting_op_gas') | float /1000 %}
     {% set d = states('input_number.vastrecht_gas') | float / 52 %}
     {{ (((a * b) + a * c) + d) | round(2) }}  
   gasprijs_per_maand:
    friendly_name: "Kosten gasverbruik Deze Maand"
    unit_of_measurement: "EUR"
    icon_template: "mdi:currency-eur"
    value_template: >-
     {% set a = states('sensor.gasverbruik_vandaag') | float %}
     {% set b = states('input_number.gasprijs_per_m3') | float /1000 %}
     {% set c = states('input_number.belasting_op_gas') | float /1000 %}
     {% set d = states('input_number.vastrecht_gas') | float /12 %}
     {{ (((a * b) + a * c) + d) | round(2) }}
   gasprijs_per_kwartaal:
    friendly_name: "Kosten gasverbruik Dit Kwartaal"
    unit_of_measurement: "EUR"
    icon_template: "mdi:currency-eur"
    value_template: >-
     {% set a = states('sensor.gasverbruik_vandaag') | float %}
     {% set b = states('input_number.gasprijs_per_m3') | float /1000 %}
     {% set c = states('input_number.belasting_op_gas') | float /1000 %}
     {% set d = states('input_number.vastrecht_gas') | float / 4 %}
     {{ (((a * b) + a * c) + d) | round(2) }}
   gasprijs_per_jaar:
    friendly_name: "Kosten gasverbruik Dit Jaar"
    unit_of_measurement: "EUR"
    icon_template: "mdi:currency-eur"
    value_template: >-
     {% set a = states('sensor.gasverbruik_vandaag') | float %}
     {% set b = states('input_number.gasprijs_per_m3') | float /1000 %}
     {% set c = states('input_number.belasting_op_gas') | float /1000 %}
     {% set d = states('input_number.vastrecht_gas') | float %}
     {{ (((a * b) + a * c) + d) | round(2) }}
 - platform: rest
  name: gasmeter
  json_attributes:
   - gasflow
   - gasquantity
   - RSSI
   - version
  resource: http://192.168.0.147/gas.html
 - platform: template
  sensors:
   gasmeter_flow:
    friendly_name: "Huidige gasflow"
    unique_id: "gasmeter_Flow"
    value_template: '{{states.sensor.gasmeter.attributes["gasflow"] }}'
    unit_of_measurement: "l/m"
    icon_template: "mdi:gas-pump"
   gasmeter_quantity:
    friendly_name: "Huidige gasmeterstand"
    unique_id: "gasmeter_Stand"
    value_template: '{{states.sensor.gasmeter.attributes["gasquantity"] |float /1000 }}'
    unit_of_measurement: "m³"
    icon_template: "mdi:gas"
   gasmeter_wifi:
    friendly_name: "gasmeter Wifi"
    unique_id: "gasmeter_Wifi"
    unit_of_measurement: "dB"
    value_template: '{{states.sensor.gasmeter.attributes["RSSI"] }}'
    icon_template: "mdi:wifi-arrow-up-down"
   gasmeter_versie:
    friendly_name: "gasmeter Versie"
    unique_id: "gasmeter_Versie"
    value_template: '{{states.sensor.gasmeter.attributes["version"] }}'
#SENSOREN GASVERBRUIK PER PERIODE
   gasverbruik_gisteren:
    friendly_name: gasverbruik Gisteren
    unit_of_measurement: "m³"
    icon_template: "mdi:gas"
    value_template: "{{ state_attr('sensor.gasverbruik_vandaag','last_period') |float /1000 }}"
   gasverbruik_vorige_week:
    friendly_name: gasverbruik Vorige Week
    unit_of_measurement: "m3"
    icon_template: "mdi:gas"
    value_template: "{{ state_attr('sensor.gasverbruik_deze_week','last_period') |float /1000 }}"
   gasverbruik_vorige_maand:
    friendly_name: gasverbruik Vorige Maand
    unit_of_measurement: "m3"
    icon_template: "mdi:gas"
    value_template: "{{ state_attr('sensor.gasverbruik_deze_maand','last_period') |float /1000 }}"
   gasverbruik_vorig_jaar:
    friendly_name: gasverbruik Vorig Jaar
    unit_of_measurement: "m3"
    icon_template: "mdi:gas"
    value_template: "{{ state_attr('sensor.gasverbruik_dit_jaar','last_period') |float /1000 }}"
template:
 - sensor:
   - name: "gasverbruik"
    unit_of_measurement: "m³"
    state_class: total_increasing
    device_class: gas
    state: >-
     {{states.sensor.gasmeter.attributes["gasquantity"] | float /1000}}
    unique_id: "0e564a2b1013f7e3a77f74038077128n"