Homey toonWater watermeter Instellen (vanaf 1.4.35)

Volg deze handleiding om Homey in te stellen vanaf versie 1.4.35


Volg eerst de wifi instellen om de module in te stellen op een statisch ip adres. Maak ook backups voordat je gaat wijzigen.

Ga naar de webpagina van de module (zie andere handleiding en klik op module

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is setup-menu.png

Zet GEEN vinkje bij gebruik Homey

Als gewenst kan de ‘lek detectie’  aangezet worden. Deze komt in alarm als er een heel kleine flow wordt gedetecteerd  over langere tijd.

Druk op opslaan.

In Homey installeer je de app toonWater uit de Homey App Store

Het apparaat is klaar voor gebruikt en de waarden worden automatisch geüpdatet vanuit de toonWater module.

Via de app “Power by the Hour” kan het waterverbruik van dit uur, deze dag, deze maand, dit jaar worden getoond op een tegel

De waterdoorstroming in Homey Insight

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-28.png