OpenHab 2 ToonWater instellen

Volg deze handleiding om OpenHab in te stellen


Volg eerst de wifi instellen om de module in te stellen op een statisch ip adres. Maak ook backups voordat je gaat wijzigen.

Installeer indien nog niet aanwezig de “HTTP” Binding.

Ga naar “Things” , “New Thing (+ Icoon) en selecteer de HTTP Binding.

Maak een Nieuwe “HTTP URL Thing” Aan.

Pas de naam aan en voer bij Base URL het IP Adres van ToonWater in.

Maak het Thing aan en ga naar het “Code” Tablad:

Plak onderstaande code. Let op dat het IP Adres mogelijk weer moet worden aangepast naar het IP van ToonWater:

UID: http:url:toonwater
label: toonwater httpbinding
thingTypeUID: http:url
configuration:
 authMode: BASIC
 ignoreSSLErrors: false
 baseURL: http://ip.van.toonwater.123
 delay: 0
 stateMethod: GET
 refresh: 15
 commandMethod: GET
 timeout: 3000
 bufferSize: 2048
channels:
 - id: waterflow
  channelTypeUID: http:string
  label: ToonWater - waterflow
  description: ""
  configuration:
   mode: READONLY
   stateExtension: /json.html
   stateTransformation: JSONPATH:$.waterflow
 - id: waterquantity
  channelTypeUID: http:string
  label: ToonWater - waterquantity
  description: ""
  configuration:
   mode: READONLY
   stateExtension: /json.html
   stateTransformation: JSONPATH:$.waterquantity

Ga naar “Channels” en link / maak Items aan die gewenst zijn: