toonTemp Home Assistant instellen

Volg deze handleiding om Home Assistant in te stellen

Volg eerst de wifi instellen om de module in te stellen op een statisch ip adres. Maak ook backups voordat je gaat wijzigen.

Met de file Editor de map temperatuur aanmaken.

En daarin voor elke temperatuurmeter een bestande …. yaml maken, hier bijvoorbeeld bureau.yaml. Download het bestand hieronder en hernoem het bestand naar ………..yaml. In dit bestand op regel 22 het juist IP adres invoeren ex overal ipv bureau de naam van je eigen sensor ingeven.

Na het opslaan een map terug en het bestand configuration.yaml aanpassen. Onder homeassistant: regel toevoegen in configuration.yaml

packages: !include_dir_named temperatuur (let op de inspringing)

# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:

automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml

homeassistant:
  packages: !include_dir_named temperatuur

Dan configuratie controleren en opnieuw opstarten

Klik op “Configureer UI”. Daarna kan men de Entiteiten (kaarten) toevoegen. Klik op kaart toevoegen en daarna op “per entiteit”.

Selecteer onderstaande set om de waterverbruiken van de huidige periode te kiezen. Klik daarna op “Voeg toe aan de lovelace gebruikersinterface”

type: entities
entities:
 - entity: sensor.bureau_temperatuur
 - entity: sensor.bureau_luchtvochtigheid
title: Bureau Temperatuur
template:
 - sensor: 
   name: "Bureau Temperatuur" 
   state: '{{states.sensor.temperatuur.attributes["temperatuur"] }}' 
   state_class: "measurement" 
   unit_of_measurement: "°C" 
   icon: "mdi:thermometer-lines" 
 - sensor: 
   name: "Bureau luchtvochtigheid" 
   state: '{{states.sensor.temperatuur.attributes["luchtvochtigheid"] }}' 
   state_class: "measurement" 
   unit_of_measurement: "%" 
   icon: "mdi:water-percent"
   
sensor:
 - platform: rest 
  name: temperatuur 
  json_attributes: 
   - temperatuur 
   - luchtvochtigheid
   - signal
  resource: http://192.168.10.167/temperatuur.html