Domoticz toonTemp Instellen

Volg deze handleiding om Domoticz in te stellen


Volg eerst de wifi instellen om de module in te stellen op een statisch ip adres. Maak ook backups voordat je gaat wijzigen.

Ga naar instellingen in Domoticz (Settings)

Klik op het tablad systeem (system)

Ga naar het onderdeel Lokale netwerken (local networks) en geef je eigen netwerk daar in (eerste 3 getallen van je netwerk en de laatste een sterretje zoals onder. Sluit af met bewaar instellingen (apply changes)

Ga naar de hardware pagina en maak twee sensoren aan door te klikken op Maak virtuele sensoren (Create virtual sensors)

Geef een naam voor de sensor en Kies voor de binnensensor “Temp+Hum” of voor een buitensensor “Temperature”

Ga naar het tabblad apparaten (Devices)

Het nieuwste apparaat heeft het hoogste nummer. Onthoud het Idx nummer voor de sensor (hier 263)

De nieuwe tegels staan op het tabblad “Temperature”

Ga naar de webpagina van de module (zie andere handleiding en klik op instellen

Zet een vinkje bij gebruik Domoticz. Laat naam en wachtwoord leeg en vul de gegevens van Domoticz in (adres en poort) en de Idx van de nieuwe sensor en druk op opslaan.

De temperatuur zal correct op de tegel worden weergegeven.