Home Assistant Instellen 2

Volg deze handleiding om Home Assistant in te stellen (uitgebreid)

Volg eerst de wifi instellen om de module in te stellen op een statisch ip adres. Maak ook backups voordat je gaat wijzigen.

Het aanmaken van de helpers om de literprijs, vastrecht en belasting op te kunnen geven. Ga via Instellingen naar het menu Helpers. Maak 3 helpers aan:

 1. Waterprijs per Liter met als Entiteits-ID input_number.waterprijs_per_liter
 2. Belasting op Leidingwater met als Entiteits_ID  input_number.belasting_op_leidingwater
 3. Vastrecht water met als Entiteits_ID input_number.vastrecht_water

Dan met de file Editor de map watermeter aanmaken.

En daar het bestand watermeter.yaml in plaatsen. Download het bestand hieronder en hernoem het bestand naar .yaml. In dit bestand op regel 96 het juist IP adres invoeren.

En dan als laatste deze regel toevoegen in configuration.yaml

packages: !include_dir_named watermeter

Dan configuratie controleren, opnieuw opstarten en men kan de Entiteiten toevoegen.

sensors:
 - platform: rest 
  name: watermeter 
  json_attributes: 
   - waterflow 
   - waterquantity 
  resource: http://192.168.10.137/water.html

template:
 - sensor: 
   name: "Watermeter Flow" 
   state: '{{states.sensor.watermeter.attributes["waterflow"] }}' 
   state_class: "measurement" 
   unit_of_measurement: "l/m" 
   icon: "mdi:water-pump" 
 - sensor: 
   name: "Watermeter Quantity" 
   state: '{{states.sensor.watermeter.attributes["waterquantity"] }}' 
   state_class: "measurement" 
   unit_of_measurement: "l" 
   icon: "mdi:water"

utility_meter:
 hourly_water:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: hourly
  name: Hourly Water
 daily_water:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: daily
  name: Daily Water
 monthly_water:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: monthly
  name: Monthly Water

# Watermeter toonWater
# UTILITYS WATERMETER  
utility_meter:
 waterverbruik_dit_kwartier: 
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: quarter-hourly
 waterverbuik_dit_uur:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: hourly
 waterverbuik_vandaag:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: daily  
 waterverbuik_deze_week:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: weekly
 waterverbuik_deze_maand:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: monthly
 waterverbuik_dit_kwartaal:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: quarterly
 waterverbuik_dit_jaar:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: yearly
 

# Watermeter toonWater 
sensor:
 - platform: mqtt
  name: "toonwater"
  state_topic: "tele/esp-toonWater/SENSOR"
  unit_of_measurement: "L"
  force_update: true

   
# CALCULATIE WATERMETER
 - platform: template
  sensors: 
   waterprijs_per_dag:
    friendly_name: "Kosten Waterverbruik Vandaag"
    unit_of_measurement: "EUR"
    icon_template: "mdi:currency-eur"
    value_template: >-
     {% set a = states('sensor.waterverbuik_vandaag') | float %}
     {% set b = states('input_number.waterprijs_per_liter') | float %}
     {% set c = states('input_number.belasting_op_leidingwater') | float %}
     {% set d = states('input_number.vastrecht_water') | float / 365 %}
     {{ (((a * b) + a * c) + d) | round(2) }} 
   waterprijs_per_week:
    friendly_name: "Kosten Waterverbruik Deze Week"
    unit_of_measurement: "EUR"
    icon_template: "mdi:currency-eur"
    value_template: >-
     {% set a = states('sensor.waterverbuik_deze_week') | float %}
     {% set b = states('input_number.waterprijs_per_liter') | float %}
     {% set c = states('input_number.belasting_op_leidingwater') | float %}
     {% set d = states('input_number.vastrecht_water') | float / 52 %}
     {{ (((a * b) + a * c) + d) | round(2) }}  
   waterprijs_per_maand:
    friendly_name: "Kosten Waterverbruik Deze Maand"
    unit_of_measurement: "EUR"
    icon_template: "mdi:currency-eur"
    value_template: >-
     {% set a = states('sensor.waterverbuik_deze_maand') | float %}
     {% set b = states('input_number.waterprijs_per_liter') | float %}
     {% set c = states('input_number.belasting_op_leidingwater') | float %}
     {% set d = states('input_number.vastrecht_water') | float /12 %}
     {{ (((a * b) + a * c) + d) | round(2) }}
   waterprijs_per_kwartaal:
    friendly_name: "Kosten Waterverbruik Dit Kwartaal"
    unit_of_measurement: "EUR"
    icon_template: "mdi:currency-eur"
    value_template: >-
     {% set a = states('sensor.waterverbuik_dit_kwartaal') | float %}
     {% set b = states('input_number.waterprijs_per_liter') | float %}
     {% set c = states('input_number.belasting_op_leidingwater') | float %}
     {% set d = states('input_number.vastrecht_water') | float / 4 %}
     {{ (((a * b) + a * c) + d) | round(2) }}
   waterprijs_per_jaar:
    friendly_name: "Kosten Waterverbruik Dit Jaar"
    unit_of_measurement: "EUR"
    icon_template: "mdi:currency-eur"
    value_template: >-
     {% set a = states('sensor.waterverbuik_dit_jaar') | float %}
     {% set b = states('input_number.waterprijs_per_liter') | float %}
     {% set c = states('input_number.belasting_op_leidingwater') | float %}
     {% set d = states('input_number.vastrecht_water') | float %}
     {{ (((a * b) + a * c) + d) | round(2) }}  


 - platform: rest
  name: watermeter
  json_attributes:
   - waterflow
   - waterquantity
  resource: http://192.168.178.34/water.html
 - platform: template
  sensors:
   watermeter_flow:
    friendly_name: "Huidige waterflow"
    value_template: '{{states.sensor.watermeter.attributes["waterflow"] }}'
    unit_of_measurement: "l/m"
    icon_template: "mdi:water-pump"
   watermeter_quantity:
    friendly_name: "Huidige watermeterstand"
    value_template: '{{states.sensor.watermeter.attributes["waterquantity"] }}'
    unit_of_measurement: "L"
    icon_template: "mdi:water"

#SENSOREN WATERVERBRUIK PER PERIODE
   waterverbruik_gisteren:
    friendly_name: Waterverbruik Gisteren
    unit_of_measurement: L
    icon_template: "mdi:water"
    value_template: "{{ state_attr('sensor.waterverbuik_vandaag','last_period') }}"
   waterverbruik_vorige_week:
    friendly_name: Waterverbruik Vorige Week
    unit_of_measurement: L
    icon_template: "mdi:water"
    value_template: "{{ state_attr('sensor.waterverbuik_deze_week','last_period') }}"
   waterverbruik_vorige_maand:
    friendly_name: Waterverbruik Vorige Maand
    unit_of_measurement: L
    icon_template: "mdi:water"
    value_template: "{{ state_attr('sensor.waterverbuik_deze_maand','last_period') }}"
   waterverbruik_vorig_jaars:
    friendly_name: Waterverbruik Vorig Jaar
    unit_of_measurement: L
    icon_template: "mdi:water"
    value_template: "{{ state_attr('sensor.waterverbuik_dit_jaar','last_period') }}"
sensors:
 - platform: rest 
  name: watermeter 
  json_attributes: 
   - waterflow 
   - waterquantity 
  resource: http://192.168.10.137/water.html

template:
 - sensor: 
   name: "Watermeter Flow" 
   state: '{{states.sensor.watermeter.attributes["waterflow"] }}' 
   state_class: "measurement" 
   unit_of_measurement: "l/m" 
   icon: "mdi:water-pump" 
 - sensor: 
   name: "Watermeter Quantity" 
   state: '{{states.sensor.watermeter.attributes["waterquantity"] }}' 
   state_class: "measurement" 
   unit_of_measurement: "l" 
   icon: "mdi:water"

utility_meter:
 hourly_water:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: hourly
  name: Hourly Water
 daily_water:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: daily
  name: Daily Water
 monthly_water:
  source: sensor.watermeter_quantity
  cycle: monthly
  name: Monthly Water