Wifi Instellen

Volg deze handleiding om wifi in te stellen op de toonWater module


Reset van de module.

Indien een fout wordt gemaakt dan is het mogelijk de module te resetten door 10 seconden het zwarte knopje in te drukken terwijl de module op het stopcontact is aangesloten.

Mocht dit echt niet helpen dan is een tweede reset mogelijk. Zet de unit aan en druk daarna(!) na 1 seconde maar voor 3 seconden op het zwarte knopje en houd deze 10 seconden ingedrukt.


Statisch IP adres instellen

De module moet op een statisch IP adres worden ingesteld zodat andere apparaten hem eenvoudig in het netwerk kunnen terugvinden.

Druk op de windows toets + R   of klik op start en type cmd gevolgd door enter. Een zwart DOS scherm opent.

Type ipconfig gevolgd door enter.

Zoek in de output naar de term IP4 Addres, subnet en Default gateway. In bovenstaand voorbeeld is dat 192.168.10.52, 255.255.255.0  en 192.168.10.1 .

Omdat beide netwerken beginnen met 192.168.10   moet er dus een adres worden ingesteld dat begint met 192.168.10    en dan een gekozen nummer voor het laatste cijfer (tussen 10 en 220). Bijvoorbeeld 137.

Type ping 192.168.10.137  in het zwarte scherm.

Indien er fouten worden getoond zoals hierboven dan is het zelf gekozen adres nog niet in gebruik. Dat is goed. We kunnen dus 192.168.10.137 gebruiken voor de nieuwe module. De gateway was reeds gevonden (192.168.10.1)

Sluit het zwarte scherm af met het kruisje.

Dynamisch IP adres instellen

Om dynamisch in te stellen zet je een vinkje bij DHCP. Let wel op dat het nodig is om het IP adres van de module vast te zetten in je router. Gezien de grote verschillen per merk en type router verwijs ik je naar de handleiding daarvan.

Instellen van de module

Steek de stekker van de module in het stopcontact. De groene (of blauwe) led op de module gaat langzaam knipperen om aan te geven dat nog geen wifi is gekoppeld.

Maak verbinding met het Wifi netwerk AutoConnectAP

Klik op de bovenste optie “Configure WiFi”

Kies je wifi netwerk uit de lijst en vul je wifi wachtwoord in.

Belangrijk:
Selecteer een statisch (vast) IP adres zoals boven beschreven en vul dit samen met het adres van je router en subnet in onder in de vakjes.

Bijvoorbeeld:
192.168.10.137
192.168.10.1
255.255.255.0

klik op opslaan

De module start opnieuw op (led gaat uit)

Selecteer je eigein wifi netwerk en browse naar het zojuist ingestelde IP adres (in bovenstaand voorbeeld naar 192.168.10.137).

Als de volgende pagina wordt weergegeven is het instellen van de wifi gelukt.

Controleer de module door een stukje metaal voor de sensor te houden. De rode led op de sensor gaat branden. Zodra het stukje metaal weer wordt weggenomen gaat de rode led op de sensor uit en zal de groene (of blauwe) led op de module kort oplichten. De waarden “flow” en “waterquantity” zullen oplopen